Different VHS versions of Zansatsu seyo setsunaki mono, soreha ai

Title: Zansatsu seyo setsunaki mono, soreha ai
Country: Japan
Release date: 0000-00-00
Format: NTSC