Zoku Takeshi-kun Hi!
 
Production company: NHK (1986)
Director: Fukasaku Kinji
Script: Fuse Hiroichi
Based upon: Kitano Takeshi (novel)
Actors: Nana Kinomi, Noriko Sengoku, Ryuzo Hayashi, Kumiko Goto
Duration: 288 minutes (15 episodes of 20 minutes)
Premiere: 1986-06-01