Kayo Suspense Gekijo 2 Kichiku
 
Director: Unknown
Script: Matsumoto Seicho
Based upon: Matsumoto Seicho (stories)
Actors: Takeshi Kitano, Hitomi Kuroki, Shigeru Muroi
Duration: 120 minutes
Premiere: 2004-01-01