Musashi
 
Production company: NHK (2003)
Director: Unknown
Script: Kamata Toshio (Teleplay)
Based upon: Yoshikawa Eiji (Novel)
Score: Ennio Morricone
Actors: Ichikawa Shinnosuke, Kitano Takeshi, Tsutsumi Shinichi, Yonekura Ryoko, Uchiyama Rina
Duration: 720 minutes (12 episodes)
Premiere: 2003-02-05