Izo
 
Production company: KSS, Excellent Film, Office Kitano (2004)
Director: Miike Takashi
Producer: Fukumaki Taizo, Matsuhima Fujio, Okuyama Kazuyoshi
Script: Takechi Shizunori
Based upon: Takechi Shizunori
Cinematography: Fukasawa Nobuyuki
Editor: Shimamura Yasushi
Score: Endo Koji
Sound: Tsurumaki Jin, Owara Yoshiya
Lighting: Sugimoto Takashi
Actors: Nakayama Kazuya, Endo Kenichi, Terashima Susumu, Tomokawa Kazuki, Matsuda Ryuhei, Takano Yasei, Natsuyama Chikage, Beat Takeshi
Duration: 128 minutes
Premiere: 2004-08-21