Battle Royale II: Requiem
(Batoru rowaiaru II: Chinkonka / Rekuiemu)
 
Production company: Battle Royale 2 Production Committee (2003)
Director: Fukasaku Kinji
Assistent director: Fukasaku Kenta, Yamaguchi Koji
Producer: Kataoka Kimio, Kawase Mitsuru
Script: Fukasaku Kenta, Kida Norio
Based upon: Takami Hiroharu (Characters)
Cinematography: Fujisawa Junichi
Editor: Abe Hirohide
Score: Amano Masamichi
Sound: Ando Kunio
Lighting: Ono Akira
Actors: Fujiwara Tatsuya, Maeda Ai, Shinonari Shugo, Sakai Ayana, Suenaga Haruka, Mita Yoshiko, Beat Takeshi, Kato Natsuki, Maeda Aki, Takeuchi Riki
Duration: 133 minutes / 155 (Directors Cut)
Premiere: 2003-07-05