Jam session
(Jam session - Kikujiro no natsu koshiki kaizokuban)
 
Production company: Office Kitano (1999)
Director: Shinozaki Makoto
Producer: Mori Masayuki, Yoshida Takio
Cinematography: Kawatsu Taro
Editor: Mizukawa Manabu
Score: Hisaishi Jo
Sound: Shinbo Masahiro
Actors: Kitano Takeshi, Hou Hsiao-Hsien, Sekiguchi Yusuke and entire cast and crew of Kikujiro
Duration: 93 minutes
Premiere: 1999-07-03