The Five
(Gonin)
 
Production company: Bunka Sha, Image Factory IM (1995)
Director: Ishii Takashi
Assistent director: Ishida Kazuhiko, Yokoyama Hiroyuki
Producer: Niitsu Takehito, Motoki Katsuhide
Script: Ishii Takashi
Cinematography: Sasakibara Yasushi
Editor: Kawashima Akimasa
Score: Yasukawa Ushiro
Sound: Ushiba Kenji
Lighting: Kitamura Mineharu
Actors: Sato Koichi, Motoki Masahiro, Nezu Jinpachi, Takenaka Naoto, Shiina Kippei, Nagashima Hideyuki, Tsurumi Shingo, Beat Takeshi
Duration: 109 minutes
Premiere: 1995-09-23
Notes: Kitano's first film after the accident. Because of a still leaking eye, he wore an eyepatch in the film.