Taboo
(Gohatto)
 
Production company: Shochiku (1999)
Director: Oshima Nagisa
Assistent director: Narita Yusuke
Producer: Oshima Eiko, Nakagawa Shigehiro, Shimizu Kazuo
Script: Oshima Nagisa
Based upon: Shiba Ryotaro (novellas Maegami No Sozaburo and Sanjogawara Ranjin from Shinsengumi Keppuroku)
Cinematography: Kurita Toyomichi
Editor: Oshima Tomoyo
Score: Sakamoto Ryuichi
Sound: Ando Kunio
Lighting: Takehisa Hiroshi
Production Design: Nishioka Yoshinobu
Costumes: Wada Emi
Actors: Sai Yoichi, Beat Takeshi, Asano Tadanobu, Matsuda Ryuhei
Duration: 100 minutes
Premiere: 1999-12-18
Notes: Official Website [Shochiku]