Anego
 
Production company: Toei (1988)
Director: Takamori Tatsuichi
Assistent director: Higa Ichiro
Producer: Saito Masao, Zushi Mineo, Amano Kazuto
Script: Nakajima Sadao
Based upon: Fujita Goro
Cinematography: Kimura Daisaku
Editor: Ichida Isamu
Score: Tsushima Toshiaki
Lighting: Masuda Yoshiaki
Actors: Kuroki Hitomi, Kayama Yoshiko, Shirato Mari, Ishibashi Renji, Beat Takeshi
Duration: 101 minutes
Premiere: 1988-11-09