Natsu no himitsu
 
Production company: Shochiku (1982)
Director: Fukasaku Kinji
Assistent director: Uchida Hideya
Producer: Kosaka Kazuo, Sejima Mitsuo
Script: Ikeda Ichiro, Tojo Msatoshi
Cinematography: Mitsui Yasuhiko
Editor: Goto Hikoharu
Score: Hosono Haruomi
Sound: Suzuki Masao
Lighting: Shimazaki Toshiyuki
Production Design: Koga Seiichi, Shomoto Kinen
Duration: 92 minutes
Premiere: 1982-09-18
Notes: Kitabayashi Sachiko, Manabe Chiemi, Wakayama Tomisaburo, Mitsui Hisako, Beat Takeshi