Shura no densetsu
 
Production company: Toei (1992)
Director: Izumi Seiji
Assistent director: Harada Masaki
Producer: Sakagami Tsuyoshi, Kawase Hikaru
Script: Kuroda Yoshiyuki
Based upon: Michio
Cinematography: Sasakibara Yasushi
Editor: Hukuda Kenji
Score: Nick Wood
Sound: Kakinuma Norihiko
Lighting: Yamaguchi Toshio
Production Design: Okada Yusuke
Actors: Kobayashi Akira, Jinnai Takanori, Ruby Moreno, Beat Takeshi
Duration: 110 minutes
Premiere: 1992-01-15