Manon
 
Production company: Gentosha (1981)
Director: Higashi Yoichi
Assistent director: Kurihara Tsuyoshi
Script: Higashi Yoichi, Tanaka Akiko
Based upon: Abe Prebo
Cinematography: Kawakami Hiroichi
Editor: Ichihara Keiko
Score: Araki Ichiro
Sound: Kubota Yukio
Lighting: Isozaki Hidenori
Production Design: Taga Shosuke
Costumes: Hoshi Teruaki, Kojima Takeshi
Actors: Torimaru Setsuko, Tsugawa Masahiko, Sato Koichi, Araki Ichiro, Beat Takeshi
Duration: 108 minutes
Premiere: 1981-09-26