Makoto-chan
 
Production company: Tokyo Movie Shinsha (1980)
Director: Shibayama Tsutomu
Assistent director: Mukoutsubo Toshitsugu
Producer: Katayama Tetsuo
Script: Shiroyama Noboru, Tsuji Masaki, Ito Watahisa, Kaneharu Tomoko
Based upon: Umezu Kazuo
Cinematography: Takahashi Hiroko
Editor: Inoue Kazuo
Score: Kawakami Ryo
Sound: Date Wataru
Production Design: Kobayashi Osamu
Actors: Sugiyama Kazuko, Beat Takeshi, Beat Kiyoshi, Yoshida Rihoko
Duration: 85 minutes
Premiere: 1980-07-26