Asakusa Kid
(Asakusa Kid no)
 
Production company: Sky Perfect TV, Canvas, Office Kitano (2002)
Director: Shinozaki Makoto
Producer: Mori Masayuki
Script: Dankan
Based upon: The book by Kitano Takeshi
Cinematography: Takeuchi Katsumi
Editor: Higuchi Yasuhito, Shinozaki Makoto
Score: Okuda Tamio
Sound: Usui Masaru
Production Design: Kanesho Koichi
Actors: Suidobashi Hakase, Tamabukuro Sujitaro, Ishikura Saburo, Fukaura Kanako, Dankan
Duration: 111 minutes
Premiere: 2002-10-26