Zansatsu seyo setsunaki mono, soreha ai
 
Production company: Sam Enterprise Group (1990)
Director: Hisashi Sudou
Assistent director: Saishu Yasushi
Producer: Morita Masatoshi
Script: Yoneyama Jyunichi, Sudou Hisashi
Cinematography: Muneta Kikumatu
Editor: Tanaka Osamu
Score: Ogawa Tetsuo
Sound: Takagi Katsuyoshi
Lighting: Shiiba Noboru
Production Design: Momura Shusuke
Actors: Wakayama Tomisaburo, Kana Akiko, Kawano Taro, Beat Takeshi
Duration: 114 minutes
Premiere: 1990-11-23