Naniwa no Yojimbo
 
Production company: Toei (1990)
Director: Ichiro Ishihara
Assistent director: Hashimoto Hajime
Producer: Fujioka Hirojiro, Katsuhara Takayasu, Kidota Yasuhide
Script: Tomomatsu Naoyuki
Cinematography: Tanaka Yuji
Editor: Araki Tateo
Score: Nakamura Katsushin, Tada Kazuko
Sound: Hirai Kiyoshige
Lighting: Yokoyama Hideki
Production Design: Yuki Tetsuya
Actors: Meguro Taiki, Akashia Samma, Beat Takeshi
Duration: 85 minutes
Premiere: 1990-06-21