Hoshi tsugu mono
 
Production company: Shochiko (1990)
Director: Komizu Kazuo
Assistent director: Fukuoka Yoshiho
Producer: Fujikura Hiroshi
Script: Komizu Kazuo
Cinematography: Ito Akihiro
Editor: Suzuki Kan
Score: Hosono Haruomi
Sound: Shimizu Jyunichi
Lighting: Mizuno Kenichi
Production Design: Takeshi Kitano
Actors: Tanaka Kunie, Adachi Ryuji, Wakita Maiko, Beat Takeshi
Duration: 105 minutes
Premiere: 1990-02-03