The Monster X Strikes Back: Attack the G8 Summit
(Girara no gyakush?: T?ya-ko Samitto kikiippatsu)
 
Production company: Shochiku, Eisei Gekijo, Tornado Film (2008)
Director: Kawasaki Minoru
Assistent director: Ochiai Takashi
Producer: Suzuki Shinobu, Suziki Masanobu, Shiota K?ichi, Kanai Shuntaro, Kawasaki Minoru
Script: Migita Masakazu, Kawasaki Minoru
Cinematography: Suga Takashi
Editor: Yafune Yousuke
Score: Fukada Yasuhiko
Actors: Kitano Takeshi (as Take Monster), Mizuno Haruo, Kurobe Susumu, Kato Natsuki
Duration: 100 minutes
Premiere: 2008-08-26